Phần trình bày về thuật ngữ Vật lýCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Tăng dần ) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Giảm dần) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

đường vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến với nó ở bất kì điểm nào cũng trùng với phương của vectơ cảm ứng từ ở đó. đường cảm ứng từ của một nam châm (hoặc ống dây) đi ra từ cực bắc N và đi vào cực nam S của nam châm.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: đường cảm ứng từ, đường sức từ trường  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đường cong mà tiếp tuyến ở mỗi điểm  của nó có phương trùng với vectơ vận tốc của hạt chất lỏng hoặc khí đang đi qua điểm ấy, ở thời điểm đang xét. Nếu chuyển động của chất lỏng hoặc khí là ổn định (thành lớp) thì các đường dòng trùng với quỹ đạo các hạt và không đổi theo thời gian.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Đường dòng  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

là đường biểu diể dòng điện I nhu là hàm số của hiệu điện thế U đặt vào hai đầu linh kiện, I=f(U). Hình 54 vẽ đường đặc trưng vôn-ampe của: a) điện trở; b) đèn điện tử (điện trở phi tuyến); c)điôt.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Đường đặc trưng vôn-ampe kế của một linh kiện  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

đường biểu diễn quá trinh bến đổi của một lượng khí khi áp suát được giữ không đổi p=const.

Hình 55 vẽ đường đẳng áp trong mặt phẳng toạ độ:

a)    p, V; b) V, T (V là thể tích, T là nhiệt độ).

hình

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: đường đẳng áp  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

khối lượng một chất, tính ra gam, bằng nguyên tử lượng A của chất ấy chia cho hoá trị của nó. một chất có thể có hoá trị khác nhau trong các hợp chất khác nhau, nên cũng có đương lượng gam khác nhau. Ví dụ đương lượng gam của đồng torng CuO là 63,55/2 gam, torng Cu2O là 63,55/2 gam, trong Cu2O là 63,55 gam.

Theo định luật Farađây thứ hai, đương lượng hoá k tỉ lệ với đương lượng gam A/n

hệ số tỉ lệ thường viết dưới dạng , F gọi là số Farađây,

F=96500 culông/mol.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: đương lượng gam, đương lượng hoá học  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Nếu biến đổi hoàn toàn 1 đơn vị nhiệt lượng là calo, thành công cơ học thì thu được 4,18 jun. Đẳng thức 1 calo=4,18 J gọi là đương lượng cơ của nhiệt.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Năng lượng cơ của nhiệt  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

đại lượng đặc trưng cho sự xuất hiện một chất ở điện cực trong sự điện phân, có trị bằng khối lượng chất ấy xuất hiện sau khi có một đơn vị điện lượng chạy qua chất điện phân.

Ví dụ. đương lượng điện hoá của bạc là 1,118.10-6 kg/C.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Đương lượng điện hoá  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

đơn vị khối lượng dùng trong Vật lí hạt nhân, bằng 1/12 khối lượng của đồng vị 12C, nên còn gọi là đơn vị cacbon.

Kí hiệu u:

1u=1,66055.10-27kg

KHối lượng của một nuclôn xấp xỉ 1 u, nên nguyên tử có khối lượng số A (ghi ở phía trên, bên trái kí hiệu hoá học) thì có khối lượng xấp xỉ Au.

Ví dụ m(16O)16u. chính xác thì m(16O)=15,9549u.

Bảng các khối lượgn nguyên tử (có khi gọi là nguyên tử lượng) cho ta khối lượng, theo đơn vị u, của các nguyên tố thiên nhiên là hỗn hợp của các đồng vị khác nhau về số A. ví dụ oxi thiên nhiên là hỗn hợp của 3 đồng vị 16O, 17O và 18O với các tỉ lệ 99,7575%, 0,0392% và 0,2033%, nên bảng ghi O=15,9994.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Đơn vị khối lượng nguyên tử  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Phần cơ năng mà vật có do có vận tốc. Một chất điểm (hoặc vật rắn chuyển động tịnh tiến) có khối lượng m và vận tốc v thì có động năng K=mv2/2.

Một vật rắn quay quanh một trục cố định có động năng bằng Kq=. Trong đó I và  là mômen quán tính và vận tốc góc của vật đối với trục quay.

Động năng là đại lượng vô hướng luôn luôn dương, hoặc bằng không.

Cũng như vận tốc, giá trị của động năng phụ thuộc vào việc chọn hệ quy chiếu.

Độ biến thiên động năng của một hệ bằng tổng đại số công của các ngoại lực tác dụng lên hệ và các nội lực trong hệ. (Nếu hệ là vật rắn thì công các nội lực bằng không).

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Động năng  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đĩa bằng nhựa (đĩa mềm) hoặc bằng kim loại (đĩa cứng), phủ một lớp vật liệu từ tính, để ghi thông tn theo hệ nhị phân. Từ trường của một dòng điện làm xoay các hạt từ theo hướng này (ghi 0) hoặc theo hướng kia (ghi 1) . Đĩa từ là bộ phận chứa thông tin của máy tính.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Đĩa từ  

Trang: (Trước)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả