Phần trình bày về thuật ngữ Vật lýCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Tăng dần ) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Giảm dần) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  ...  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  (Tiếp theo)
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ bảy, 18 Tháng mười 2008, 11:08 PM
 Nam châm vẫn còn giữ được từ tính, sau khi từ trường từ hóa nó triệt tiêu. Nam châm vĩnh cữu thường được làm bằng những chất có độ từ dư lớn, như các loại ferit… được từ hóa bằng cách đặt trong từ trường của một cuộn dây có dòng điện một chiều đi qua. Thường dùng để tạo ra một từ trường mạnh, không thay đổi, chẳng hạn để chế tạo điện kế khung quay, loa, kim la bàn.
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: nam châm vĩnh cữu  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ bảy, 18 Tháng mười 2008, 11:18 PM
 

Thiết bị dùng dòng điện để tạo từ trường. Khi dòng điện chạy qua cuộn dây bao quanh lõi sắt son, từ trường được tạo ra tập trung trong lõi đó và vùng không gian gần các cực của nó. Lõi sắt non thường có độ từ dư lớn (để tạo ra từ trường mạnh) và độ từ dư thật nhỏ (để sau khi ngắt dòng điện thì từ trường cũng triệt tiêu luôn). Nam châm điện thường dùng trong các máy điện, các thiết bị hút vật nặng (cần cầu).v.v…

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: nam châm điện  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ bảy, 18 Tháng mười 2008, 11:35 PM
 Hình ảnh về các đường cảm ứng từ (đường sức) của từ trường. Có thể thu được từ phổ bằng cách rắc mạt sắt lên tấm bìa đặt trong từ trường và gõ nhẹ trên tấm bìa. Khi đó các mạt sắt trở thành nam châm nhỏ và được sắp xếp dọc theo đường cảm ứng từ.
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: từ phổ  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ bảy, 18 Tháng mười 2008, 11:40 PM
 

Từ thông F qua diện tích nhỏ DS là đại lượng vật lý có trị số bằng tích của DS với hình chiếu của vectơ cảm ứng từ «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»B«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math» lên pháp tuyến «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»n«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math» của DS: «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mrow»«csymbol»«mo»§#934;«/mo»«/csymbol»«mo»=«/mo»«mi»B«/mi»«mo».«/mo»«csymbol»«mo»§#916;«/mo»«/csymbol»«mi»S«/mi»«mo».«/mo»«mi»cos«/mi»«csymbol»«mo»§#945;«/mo»«/csymbol»«/mrow»«/math» (a là góc hợp bởi «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»B«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math» «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»n«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math») (H. 108): đơn vị là vêbe (ký hiệu là Wb) trong hệ SI.


 
Từ khoá:
Thêm chú thích: từ thông  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ bảy, 18 Tháng mười 2008, 11:41 PM
 Đặc tính của các vật liệu từ (chất sắt từ chẳng hạn) có khả năng hút mạt sắt hay làm quay kim la bàn.
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: từ tính  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ bảy, 18 Tháng mười 2008, 11:42 PM
 

Tính chất đặc trưng của chất sắt từ thể hiện ở chỗ từ tính của chất sắt từ không những phụ thuộc vào cường độ của từ trường từ hóa mà còn phụ thuộc rất nhiều vào qua trình nhiễm từ trước đó của vật liệu.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: từ trễ  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ bảy, 18 Tháng mười 2008, 11:43 PM
 

Một dạng riêng của điện từ trường. Từ trường là môi trường vật chất đặc biệt tồn tại quanh các dòng điện tích chuyển động và thể hiện bằng tác dụng từ lực. Từ trường xuất hiện cả khi có sự thay đổi của điện trường theo thời gian. Từ trường được đặc trưng bằng vectơ cảm ứng từ «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»B«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math» hoặc cường độ từ trường «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»H«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math». Phương của từ trường tại một điểm là phương của trục một nam châm nhỏ đặt cân bằng tại điểm đó, chiều của từ trường là chiều từ cực nam đến cực bắc của nam châm.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: từ trường  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ bảy, 18 Tháng mười 2008, 11:45 PM
 Xung quanh Trái Đất tồn tại một từ trường mà vectơ cảm ứng từ «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»B«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math» ở một địa điểm được xác định bằng thành phần nằm ngang Bn, độ từ khuynh I và độ từ thiên D; Bn, I và D phụ thuộc vào địa điểm và biến đổi chậm với thời gian. Đi từ xích đạo đến hai cực địa từ (không trùng với các địa cực) I thay đổi từ 0o đến ± 90o, Bn thay đổi từ 4,2.10-5 T đến 0. Độ từ thiên D (là góc giữa kim nam châm và kinh tuyến từ) rất nhỏ (< 10o) nên cực bắc của kim nam châm trỏ gần đúng cực bắc địa lý.
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: từ trường trái đất  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ bảy, 18 Tháng mười 2008, 11:47 PM
 

Trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ, là sự phát sinh suất điện động tự cảm trong mạch do sự biến thiên của chính dòng điện đang chạy trong mạch gây ra. Suất điện động tự cảm Etc tỉ lệ với tốc độ biến thiên của dòng điện I theo thời gian t:

«math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mrow»«msub»«mi»E«/mi»«mi»tc«/mi»«/msub»«mo»=«/mo»«mi»L«/mi»«mfrac»«mi»dI«/mi»«mi»dt«/mi»«/mfrac»«/mrow»«/math», trong đó L là hệ số tự cảm của mạch. Hiện tượng tự cảm chống lại sự biến thiên của dòng điện trong mạch, gây ra cảm kháng và sự lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện xoay chiều.
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: tự cảm  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ ba, 21 Tháng mười 2008, 09:15 PM
 

Lực tác dụng lên hạt mang điện tích chuyển động trong điện từ trường, có biểu thức «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mrow»«mover»«mi»F«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«mo»=«/mo»«mi»q«/mi»«mfenced»«mrow»«mover»«mi»E«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«mo»+«/mo»«mover»«mi»v«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«csymbol»«mo»§#923;«/mo»«/csymbol»«mover»«mi»B«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/mrow»«/mfenced»«/mrow»«/math», với q là điện tích của hạt, «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»E«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math» là cường độ điện trường, «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»B«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math»là vectơ cảm ứng từ của từ trường, «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»v«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math» là vận tốc của hạt. Ký hiệu «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«csymbol»«mo»§#923;«/mo»«/csymbol»«/math» tích vectơ của «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»v«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math» «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»B«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math». Tích này là một vectơ vuông góc với «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»v«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math» «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»B«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math» có giá trị vBsin«math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«csymbol»«mo»§#945;«/mo»«/csymbol»«/math» («math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«csymbol»«mo»§#945;«/mo»«/csymbol»«/math» là góc giữa «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»v«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math» «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»B«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math») có chiều được xác định theo quy tắc: Đặt bàn tay trái duỗi thẳng, để cho các đường cảm ứng xuyên vuông góc vào lòng bàn tay; chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều vectơ vận tốc của hạt, khi đó, ngón tay cái choãi vuông góc với các ngón kia chỉ chiều của lực Lorenxơ, nếu hạt mang điện dương, và chỉ chiều ngược lại nếu hạt mang điện âm. Thành phần qE là lực Culông. Có khi thuật ngữ lực Lorenxơ chỉ dùng để  chỉ thành phần q( «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»v«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math» «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«csymbol»«mo»§#923;«/mo»«/csymbol»«/math» «math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"»«mover»«mi»B«/mi»«mo»§#8594;«/mo»«/mover»«/math»).

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lực Lorenzt  

Trang: (Trước)   1  ...  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  (Tiếp theo)
  Tất cả