Phần trình bày về thuật ngữ Vật lý


Tất cả các loại

Trang: (Trước)   1  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  (Tiếp theo)
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Nếu nhiều điện trở được ghép nối tiếp thì điện trở (toàn phần) của cả bộ bằng tổng các điện trở

R = R1 + R2 + …… Rn

Nếu ghép song song thì nghịch đảo của điện trở (tương đương) của cả bộ bằng các nghịch đảo của mỗi điện trở :

Vận dụng hai quy tắc trên, có thể tính điện trở (tương đương) của cả bộ bằng tổng các nghịch đảo của mỗi điện trở.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Ghép điện trở  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Trong kĩ thuật điện, hạ thế trỏ các điện thế so với đất không quá 250 vôn.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hạ thế  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

I. Hertz. Hertz, nhà vật lý học Đức (1857 – 1894) người đầu tiên tạo ra sóng điện từ

II. Đơn vị tần số của hệ SI và Bảng đơn vị hợp pháp, là tần số một hiện tượng tuần hoàn thực hiện được 1 chu kỳ trong một giây, ký hiện Hz.

Các bội: kilohec, 1kHz = 103Hz

Megahec, 1MHz = 106Hz

Đặt theo tên nhà vật lý Đức, Hec

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hec  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

1. Sự xuất hiện dòng điện trong một mạch kín gồm 2 kim loại khác nhau, khi nhiệt độ hai mối hàn khác nhau. Hiện tượng này do Zibec (Seebeck, nhà vật lý Đức, 1770 – 1931) phát hiện ra, nên còn gọi là hiệu ứng Zibec. Mạch điện nói trên gọi là cặp nhiệt điện, và được sử dụng là nguồn nhiệt điện hoặc để đo nhiệt độ.

            2. Hiệu ứng Penchie (Peltier) cũng được coi là hiện tượng điện. X. Hiệu ứng Penchie.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hiện tượng nhiệt điện  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 Hiệu điện thế  giữa hai điểm A và B của một trường tỉnh điện là đại lượng đặc trưng cho sự khác nhau về điện giữa hai điểm ấy, và đo bằng công của lực điện làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ A đến B, gọi tắt là thế hiệu. Trong kỹ thuật điện, thường dùng từ điện áp thay cho hiệu điện thế. Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn (V).
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hiệu điện thế  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hiệu điện thế giữa một dây pha và dây trung hòa trong mạch điện ba pha mắc hình sao. Giữa hiệu điện thế pha Up và hiệu điện thế dây Ud có hệ thức:

                                               

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hiệu điện thế pha  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hiệu điện thế xuất hiện ở lớp tiếp xúc giữa hai kim loại khác nhau hoặc giữa hai dây bán dẫn khác loại. H. đ. T này là nguyên nhân của suất điện động trong hiện tượng nhiệt điện.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hiệu điện thế tiếp xúc  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Phân tử hoặc nguyên tử trung hòa  về điện. Iôn có thêm electron mang điện âm và gọi là aniôn (ion âm) (chuyển về aniôn khi điện phân). Iôn  thiếu electron mang điện dương và gọi là catiôn (chuyển về catốt) (ion dương)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Iôn  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 Biến nguyên tử (hay phân tử) thành ion bằng cách tách electron ra khỏi nguyên tử, hay gắn thêm vào. Năng lượng cần tốn để tách electron ra khỏi nguyên tử gọi là năng lượng ion hóa
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Iôn hóa  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Khử hiện tượng phân cực của pin, để duiy trì suất điện dộng của nó, cụ thể là dùng chất oxy hóa mạnh như MnO4 để khử hydro bám vào cực dương.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Khử cực  

Trang: (Trước)   1  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  (Tiếp theo)
  Tất cả