Phần trình bày về thuật ngữ Vật lý


Duyệt bảng chú giải thuật ngữ theo bảng chữ cái

A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K
L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V
W | X | Y | Z | Tất cả
Currently sorted Tên (Tăng dần ) Sắp xếp theo: Họ | Tên change to (Giảm dần)

Trang: (Trước)   1  ...  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên chiều dài của vật rắn khi nhiệt độ biến đổi. Nếu l0 là chiều dài ở nhiệt độ t0, l là chiều dài ở nhiệt độ t thì ta có:

a gọi là hệ số nở dài, a có giá trị, khoảng 10-5, 10-6K-1
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ số nở dài  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên thể tích của một chất khi nhiệt độ biến thiên (áp suất giữ không đổi). Nếu V0 là thể tích ở nhiệt độ t0, Vt là thể tích ở nhiệt độ t thì ta có: gọi là hệ số nở khối.

            Với chất rắn đa tinh thể hoặc vô định hình thì b» 3a, a là hệ số nở dài.

            Với chất khí lý tưởng

            Đa số chất có b > 0. Riêng nước có b < 0 trong khoảng từ 00C đến 40C

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ số nở khối  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

(Mayer, nhà vật lý Đức 1814-1878) Nhiệt dung đẳng áp Cp và nhiệt dung đẳng tích Cv (tính cho 1mol) liên hộ với nhau bằng hệ thức gọi là hệ thức Maye:

            Cp – Cv = R (R là hằng số khí ký tưởng)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ thức Mayer  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Tập hợp các đơn vị đo lường được xây dựng theo những nguyên tác nhất định. Hệ đơn vị gồm có một số đơn vị cơ bản ứng với các đại lượng cơ bản được lựa chọn một cách tùy ý (về nguyên tắc, nhưng thực tế phải khéo lựa chọn để việc sử dụng hệ được thuận lợi). Hệ đơn vị SI là hệ có tính chất quốc tế từ 1960 và là cơ sở của bảng đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta (1964) lấy mét, ki lo gram, giây, ampe làm đơn vị cơ bản. Các đơn vị của các đại lượng khác, gọi là đơn vị dẫn xuất, được suy ra từ các đơn vị cơ bản ra bằng công thức vật lý liên hệ các đại lượng là ampe giây, được đặt tên riêng là Culông.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ đơn vị  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

I. Hertz. Hertz, nhà vật lý học Đức (1857 – 1894) người đầu tiên tạo ra sóng điện từ

II. Đơn vị tần số của hệ SI và Bảng đơn vị hợp pháp, là tần số một hiện tượng tuần hoàn thực hiện được 1 chu kỳ trong một giây, ký hiện Hz.

Các bội: kilohec, 1kHz = 103Hz

Megahec, 1MHz = 106Hz

Đặt theo tên nhà vật lý Đức, Hec

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hec  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đơn vị diện tích dùng trong đo đạc ruộng đất, bằng 100 a hay 10000m2, ký hiệu ha

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hecta  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

I. henry, nhà vật lý học Mỹ (1797 – 1878) phát hiện sự tự cảm.

II. Đơn vị độ tự cảm (hay hệ số tự cảm), độ hỗ cảm (hay hệ số hỗ cảm), bằng độ tự cảm của một mạch kín khi dòng điện 1 ampe chạy qua thì sinh ra trong chân không từ thông 1 vêbe qua mạch ấy. Ký hiệu H. Ước: milihenry 1 mH = 10-3H

Đặt tên theo nhà vật lý Mỹ Henry

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Henry  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

1. Sự xuất hiện dòng điện trong một mạch kín gồm 2 kim loại khác nhau, khi nhiệt độ hai mối hàn khác nhau. Hiện tượng này do Zibec (Seebeck, nhà vật lý Đức, 1770 – 1931) phát hiện ra, nên còn gọi là hiệu ứng Zibec. Mạch điện nói trên gọi là cặp nhiệt điện, và được sử dụng là nguồn nhiệt điện hoặc để đo nhiệt độ.

            2. Hiệu ứng Penchie (Peltier) cũng được coi là hiện tượng điện. X. Hiệu ứng Penchie.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hiện tượng nhiệt điện  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Số đặc trưng cho lợi ích sử dụng một máy, bằng tỷ số giữa năng lượng có ích mà máy sản ra, và năng lượng mà máy nhận được. Hiệu suất H luôn luôn bé hơn 1. trong thực tế hiệu suất của các động cơ nhiệt thường thấp hơn 50%. Các động cơ điện có hiệu suất cao nhất (tới 85%)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hiệu suất  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

(Comptom, nhà vật lý Mỹ, 1892 – 1962). Hiện tượng ánh sáng thay đổi bước sóng khi tán xạ lên electron tự do (hoặc liên kết yếu). Nếu ll’ là các bước sóng trước và sau tán xạ, q là góc tán xạ (góc giữa tia tới và tia tán xạ) thì độ tăng bước sóng được xác định bằng công thức Cômtơn.

 trong đó h là hằng số Plăng), m la khối lượng electron c là vận tốc ánh sáng.  gọi là bước sóng Cômtơn của electron. Hiệu ứng Cômtơn chỉ có thể giải thích được nếu coi ánh sáng là các hạt photôn, khi va chạm vào electron thì truyền cho electron một phần năng lượng và động lượng

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hiệu ứng Cômtơn  

Trang: (Trước)   1  ...  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả