Phần trình bày về thuật ngữ Vật lý


Duyệt bảng chú giải thuật ngữ theo bảng chữ cái

A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K
L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V
W | X | Y | Z | Tất cả
Currently sorted Tên (Tăng dần ) Sắp xếp theo: Họ | Tên change to (Giảm dần)

Trang: (Trước)   1  ...  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hạt vật chất mà với sự  hiểu biết hiện nay của khoa học thì không thể tách thành các hạt khác nhỏ hơn. Hạt nhân nguyên tử không phải là hạt sơ cấp vì nó được tạo nên các nuclôn (prôtôn và nơtrôn). Trước đây nuclôn được coi là hạt sơ cấp vì chưa tách được nó thành những hạt nhỏ hơn.

Mỗi hạt sơi cấp có những đặc trưng riêng như khối lượng, điện tích, mômen cơ học riêng (spin) v. v…Phần lớn các hạt sơ cấp có phản hạt, có cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu. Pôzitrôn là phản hạt của electron. Phôtôn (hạt ánh sang) trùng với phản hạt của nó. X. Quác.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hạt sơ cấp, hạt cơ bản  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hệ không tương tác với môi trường xung quanh, không chỉ trao đổi vật chất hoặc năng lượng với môi trường xung quanh. Đây chỉ là một sự lý tưởng hóa. Hệ được xem là cô lập khi tương tác của hệ với môi trường xung quanh là không đáng kể.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ cô lập, hệ kín  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Nguyên tố hóa học thứ hai trong bảng tuần hoàn mendeleep, ký hiệu He, có nguyên tử lượn A bằng 4,003. Đồng vị chính là có hạt nhân gội là hạt an pha. Là chất khí trơ có nhiệt độ sôi thấp, hê li được sử dụng trong công nghiệp và kỹ thuật nhiệt độ thấp.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hê li  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hệ thống thiên thể bao gồm Mặt trời và các hành tinh, trong đó Mặt trời ở trung tâm, các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt trời. Hệ nhật tâm do Côpecnic nêu ra năm 1543 để bác bỏ quan điểm của Nhà thờ lấy Trái đất làm trung tâm vũ trụ.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ nhật tâm  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Tập hợp các vật lấy mốc để nghiên cứu chuyển động của một vật nào đó, thường là ba trục tọa độ gắn với mốc (và đồng hồ)

Hệ quy chiếu địa tâm lấy tâm Trái đất làm gốc, có ba trục song song với các trục của hệ quy chiếu Côpecnic (giữ nguyên hướng so với các ngôi sao) có thể coi là một hệ quy chiếu quán tính; hệ này được dùng khi nghiên cứu các vệ tinh nhân tạo của Trái đất.

Hệ quy chiếu quán tính (còn gọi là hệ quy chiếu Galille). Hệ quy chiếu trong đó định luật quán tính nghiệm đúng (vật không chịu lực nào hoặc chịu các tác dụng cân bằng nhau thì chuyển động thẳng đều hoặc đứng yên). Hệ quy chiếu lấy mặt trời làm gốc, có ba trục tọa độ hướng về ba ngôi sao cố định (hệ Copecnic) là một hệ quy chiếu quán tính. Có vô số hệ quy chiếu quán tính, cũng là hệ quy chiếu quán tính. Một hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc so với hệ quy chiếu quán tính là một hệ quy chiếu không quán tính. Hệ quy chiếu gắn với Trái đất là không quán tính, nhưng nếu làm thí nghiệm trong một khoảng thời gian ngắn thì có thể tạm cho là quán tính.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ quy chiếu  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 Hệ đơn vị đo lường được các nước và nước ta lấy làm cơ sở cho hệ đơn vị hợp pháp của mình từ 1960. SI là hai chữ đầu tiên của từ systeme international (hệ thống quốc tế).
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ SI  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hệ thức biểu thị một nguyên lý cơ bản của Cơ học lượng tử: hạt vi mô không thể có một tọa độ, x chẳng hạn, và động lượng tương ứng px hoàn toàn xác định. Các độ bất định (sai số) Dx và Dpx phải thỏa mãn hệ thức:

             Dx.Dpx³ h (h là hằng số Plăng) gọi là hệ thức bất định haixenbe (Heisenberg, nhà vật lý học Đức, 1901 – 1976). Tương tự như vậy:

            Dy.Dpy³ h  ; Dz.Dpz³ h 

            Nếu Dt là thời gian sống trung bình của nguyên tử trong trạng thái kích thích có năng lượng E thì ta cũng có:

            Dt. DE ³ h, DE  là độ bất định về năng lượng, mà hệ quả là các vạch quang phổ đều có bề rộng, và chỉ có trạng thái cơ bản là có năng lượng xác định (Dt=  ¥, DE = 0)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ số bất định Haixenbec  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đại lượng đạc trưng cho lực tương tác giữa các phân tử của một chất lỏng, có trị số bằng lực căng mặt ngoài tác dụng lên một đơn vị dài vạch trên mặt ngoài của chất lỏng. Lực căng này có phương tiếp tuyến với mặt ngoài và có xu hướng co nhỏ bề mặt ấy.

Hệ số căng mặt ngoài phụ thuộc vào bản chất lỏng và giảm khí nhiệt độ tăng.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ số căng mặt ngoài, xuất căng mặt ngoài  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch có cường độ dòng điện I và hiệu điện thế U lệch pha nhau một góc j là P = UIcos j ; cos j để, với một công suất P nhất định nhất định, giảm được I, do đó giảm được hao phí và hiệu ứng Jun.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ số công suất  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Một cách gần đúng, điện trở của một dây dẫn biến thiên tuyến tính theo độ tăng nhiệt độ. Nếu R0 là điện trở ở nhiệt độ t0, Rt là điện trở ở nhiệt độ t, thì ta có:

Rt = R0 [1+ a (t-t0)], a gọi là hệ số nhiệt điện trở. Kim loại có a > 0, nghĩa là điện trở của kim loại tăng theo nhiệt độ. Một số chất như cacbon các chất bán dẫn, lại có a < 0.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ số nhiệt điện trở  

Trang: (Trước)   1  ...  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả