tran trieu phu
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ hai, 12 Tháng bảy 2010, 04:37 PM
 

Các nguồn tài nguyên được chuẩn bị các file để upload lên server của khóa học, các trang được hiệu chỉnh trực tiếp trên Moodle hoặc các trang web bên ngoài được tạo để xuất hiện như một phần của khóa học.

  • Tài nguyên Một trang văn bản

  • Tài nguyên Một trang web

  • Tài nguyên Một liên kết web

  • Tài nguyên Một thư mục

  • Tài nguyên Một nhãn

  • Tài nguyên Một file đã được upload

» Hướng dẫn sử dụng