tran trieu phu
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ sáu, 18 Tháng bảy 2008, 11:52 PM
  Huong_Dan_Su_Dung_cong_cu_HotPotatoes.doc
Tải về file hướng dẫn kèm theo

Môđun này cho phép giáo viên tạo các câu hỏi đa lựa chọn, câu trả lời ngắn, câu đảo lộn vị trí, trò chơi ô chữ, gắn kết/sắp xếp vị trí và câu vấn đáp điền vào ô trống sử dụng phần mềm Hot Potatoes

» Hướng dẫn sử dụng