tran trieu phu
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ sáu, 18 Tháng bảy 2008, 11:40 PM
  Huong_Dan_Su_Dung_cong_cu_lua_chon.doc
Tải về file gửi kèm

Tại đây một giáo viên hỏi một câu hỏi và chỉ rõ một lựa chọn cho câu hỏi nhiều trả lời. Điều này có thể hữu ích như là một cuộc thăm dò nhanh để kích thích suy nghĩ về một chủ đề; cho phép lớp biểu quyết theo đường dẫn của khóa học hoặc thu thập ý kiến tán thành đã nghiên cứu.

» Hướng dẫn sử dụng