tran trieu phu
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ sáu, 18 Tháng bảy 2008, 11:36 PM
  Huong_dan_su_dung_cong_cu_chat.doc

Tải về file gửi kèm

Công cụ Chat cho phép người tham gia có một cuộc thảo luận như thời gian thực tế qua web. Đây là cách hữu hiệu để có cách hiểu khác về nhau và cả chủ đề đang được thảo luận.

» Hướng dẫn sử dụng