tran trieu phu
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ sáu, 9 Tháng mười 2009, 03:40 PM
  Để tham gia một lớp học được trọn vẹn và đầy đủ các quyền, bạn phải đăng nhập. Xem hướng dẫn đăng nhập và đăng kí nếu thấy cần thiết.

Thường thì bạn sẽ được ghi tên vào lớp học một cách tư động nhưng có một số lớp học sẽ không làm việc này. Khi đó nhìn ở bản điều khiển bên trái, sẽ có dòng "đăng kí nhận sổ điểm", click vào đó, lúc này bạn đã là thành viên của lớp học đó.

Trong các lớp học, phần giữa là các nội dung chính của lớp học, các bài học, bài tập, bài giảng, các diễn đàn,...

Phần bên phải và trái là các bảng chức năng, bản điều khiển như các hoạt động mới được tạo, các thành viên mới tham gia lớp học, bảng điểm, danh sách lớp, ...

» Hướng dẫn sử dụng