tran trieu phu
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ năm, 15 Tháng một 2009, 08:43 AM
 

Soạn một đề thi xem chi tiết tại đây: http://lophoc.thuvienvatly.com/lang/vi_utf8/docs/Quiz.doc

Môđun này cho phép giáo viên thiết kế và thiết lập các bài kiểm tra vấn đáp, gồm câu hỏi đa lựa chọn, câu hỏi True - False và câu hỏi với câu trả lời ngắn, v.v. Mọi cố gắng được đánh dấu tự động và giáo viên có thể chọn lựa có đưa ra thông tin phản hồi hay chỉ hiển thị các câu trả lời đúng.


» Hướng dẫn sử dụng