Chủ nhật, 26 Tháng sáu 2022, 12:44 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hướng dẫn sử dụng

V

:

Trong hệ thống đang được tích hợp bộ soạn thảo toán học LaTeX. Bộ soạn thảo này giúp xuất ra công thức toán học dưới dạng ảnh.

Chú ý: Thay vì nhớ các lệnh dưới đây, bạn có thể dùng trình soạn thảo công thức toán học dạng giao diện được tích hợp trong LHVL bằng cách click vào nút ed_equation.gif trong trình soan thảo

Dưới đây là các ký hiệu dùng cho biểu thị các biểu tượng toán học:

Xem file gửi kèm để biết các qui ước cho các kí hiệu toán

Công thức toán học phải nằm bên trong cặp dấu đô la kép \$ \$ ...\$ \$ (viết liền),

$.$a^2 + b^2 = c^2$.$ cho kết quả $$a^2 + b^2 = c^2$$

Khi nhập một toán hạng mà chỉ số của nó có nhiều hơn 2 ký tự thì cần phải đặt các chỉ số đó trong cặp ngoặc bao {}.

$.$z = \sqrt{x^2 + y^2}$.$ cho kết quả $$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$.$\sum_{k=1}^n k$.$ cho kết quả $$\sum_{k=1}^n k$$

$.$\frac{n(n+1)}{2}$.$ cho kết quả $$\frac{n(n+1)}{2}$$

$.$\lim_{x\to\infty}f(x)= 0$.$ cho kết quả $$\lim_{x\to\infty}f(x)= 0$$

$.$\vec B$.$ cho kết quả $$\vec B$$

***

Để soạn nhanh công thức, hoặc soạn công thức phức tạp , bạn có thể soạn trong MathTyppe 6.0 rồi copy ra khung soan thảo:
+ Mở MathType lên
+ Cấu hình trong MathType như sau : bạn vào Preferences/Translator/
chọn Tex-PlainTex. OK
+ Gõ công thức toán như bình thường. Sao đó bôi đen và chọn copy công thức vừa gõ (Ctrl + C)
+ Vào Kkhung soạn thảo trong "Lớp học vật lý", paste vào (Ctrl + V)
+ Tới đây là OK rồi. Sửa các dấu $$ lại cho cùng trên một hàng cho đẹp.
+ Xuống hàng viết tiếp các nội dung khác.
Nhấn nút play để xem đoạn hướng dẫn phía dưới. Kéo đoạn film lại lúc đầu để xem nếu cần.


Tải về MathType tại đây: tải MathType hoặc tại đây