Thứ bảy, 25 Tháng sáu 2022, 12:29 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hướng dẫn sử dụng

S

:

Soạn một đề thi xem chi tiết tại đây: http://lophoc.thuvienvatly.com/lang/vi_utf8/docs/Quiz.doc

Môđun này cho phép giáo viên thiết kế và thiết lập các bài kiểm tra vấn đáp, gồm câu hỏi đa lựa chọn, câu hỏi True - False và câu hỏi với câu trả lời ngắn, v.v. Mọi cố gắng được đánh dấu tự động và giáo viên có thể chọn lựa có đưa ra thông tin phản hồi hay chỉ hiển thị các câu trả lời đúng.


: sau khi học modun nay đã giúp em suy nghĩ về tác động của internet đối với việc học tập của học sinh là rất lớn thông qua internet các em được tiếp cận công nghệ nhiều hơn có nhiều nguồn tài nguyên và tài liệu để bổ sung vào kiến thức và giải đáp thắc mắc mà các em đang gặp phải .qua inernet các em con được trao đổi kinh nghiệm và bàn luận với nhau dễ dàng mà không cần gặp trực tiếp
buổi học sôi nổi có vẻ các bạn đã hiểu hơn về dạy học theo dự án
bài tập nhiều quá cô ơi tụi em không làm kịp luôn vì tụi em học nhiều môn lắm cô
mong cô xem xét lại
:

Các nguồn tài nguyên được chuẩn bị các file để upload lên server của khóa học, các trang được hiệu chỉnh trực tiếp trên Moodle hoặc các trang web bên ngoài được tạo để xuất hiện như một phần của khóa học.

  • Tài nguyên Một trang văn bản

  • Tài nguyên Một trang web

  • Tài nguyên Một liên kết web

  • Tài nguyên Một thư mục

  • Tài nguyên Một nhãn

  • Tài nguyên Một file đã được upload

:

Bài học chia sẻ nội dung một cách linh hoạt và gây chú ý. Điều này bao gồm số trang. Mỗi trang thường kết thúc bằng một câu hỏi đa lựa chọn. Việc điều hướng bài học có thể làm đơn giản hoặc phức tạp.

:

Tải về file gửi kèm

Công cụ Chat cho phép người tham gia có một cuộc thảo luận như thời gian thực tế qua web. Đây là cách hữu hiệu để có cách hiểu khác về nhau và cả chủ đề đang được thảo luận.

: Tải về file hướng dẫn kèm theo

Môđun này cho phép giáo viên tạo các câu hỏi đa lựa chọn, câu trả lời ngắn, câu đảo lộn vị trí, trò chơi ô chữ, gắn kết/sắp xếp vị trí và câu vấn đáp điền vào ô trống sử dụng phần mềm Hot Potatoes

: Tải về file gửi kèm

Tại đây một giáo viên hỏi một câu hỏi và chỉ rõ một lựa chọn cho câu hỏi nhiều trả lời. Điều này có thể hữu ích như là một cuộc thăm dò nhanh để kích thích suy nghĩ về một chủ đề; cho phép lớp biểu quyết theo đường dẫn của khóa học hoặc thu thập ý kiến tán thành đã nghiên cứu.

:

Xin tải về file hướng dẫn kèm theo

Trong các forum hầu hết diễn ra các cuộc thảo luận. Diễn đàn có thể được xây dựng với nhiều cách khác nhau và bao gồm cả sự phân loại đồng đều với mỗi lần post. Những lần post có thể được xem với nhiều dạng văn bản và có thể chứa cả các file đính kèm.