Thứ bảy, 25 Tháng sáu 2022, 12:28 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hướng dẫn sử dụng

P

: 1. Bạn có thể dùng trình duyệt Firefox thay cho trình duyệt Internet Explorer (IE) để duyệt internet nhanh hơn và cài đặt thêm nhiều tiện ích bằng link download dưới đây


2. Nếu bạn không xem được video hoặc flash thì có thể máy bạn thiếu phần mềm hỗ trợ (plugin), click vào link dưới đây, và cài chúng sau khi download về xong, sau đó, tắt và mở lại trình duyệt

Windows Media player plugin cho Firefox

download
Download


Flash player plugin cho Firefox và IE

Adobe Flash Player
Download


3. Trong Internet Explorer, Video thường xem được một cách bình thường sau khi bạn click thông báo "allow" của trình duyệt