Thứ bảy, 25 Tháng sáu 2022, 12:25 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hướng dẫn sử dụng

L

: 1. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập
2. Nếu bạn chưa đăng kí, hãy đăng kí một tài khoản
3. Click vào một lớp học để tham gia vào lớp học bạn muốn. Tất cả các lớp học
4. Trong lớp học đó, bạn có thể làm các bài kiểm tra theo sự cho phép của giáo viên
Trên lớp học có hệ thống trắc nghiệm online, các bạn có thể tham gia tại đây

Cách làm một bài kểm tra

1. Tham gia vào một lớp học bạn muốn

2. Click vào một bài kiểm tra mà bạn muốn làm

HD1

3. Click nút bắt đầu làm bài

hd2

4. Bắt đầu làm bài, click chọn các đáp án. Đối với các bài kiểm tar cho phép làm loại trừ, có thể click nút gửi kết quả để kiểm tra câu trả lời là đúng hay sai. Khi đó, nếu bạn làm sai, sẽ bị trừ điểm theo quy định của Giáo viên (bạn có thể k cần click nút này)

HD3

5. Khi làm xong các câu, ở dưới cũng có các nút ứng với các chức năng tương ứng. Trong đó, nút nộp bài sẽ kết thúc kiểm tra và cho bạn biết số điểm

HD4

Chúc thành công