Thứ bảy, 25 Tháng sáu 2022, 12:23 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hướng dẫn sử dụng

G

:

Lớp Học Vật Lý là dự án được xây dựng bởi Trần Triệu Phú dưới sự tư vấn của PGS. TSKH. Lê Văn Hoàng (Khoa Vật lý - Trường ĐHSP Tp. HCM).

Sau đó, dự án được sáp nhập vào hệ thống ThuVienVatLy.com với những thế mạnh sẵn có và kế thừa.

Năm 2010, Lớp Học Vật Lý là sản phẩm tham gia cuộc thi "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning" do Cục CNTT, Bộ GD-ĐT và Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting phối hợp tổ chức.

Lớp Học Vật Lý được xây dựng và hoạt động xuyên suốt một mục tiêu:

"Lớp Học Vật Lý tạo ra một nơi để các giáo viên trên mọi miền đất nước xây dựng các bài học trực tuyến, giúp học sinh tham gia học tập, trao đổi trực tuyến với các thế mạnh mà lớp học truyền thống không đáp ứng được."

Lớp Học Vật Lý cung cấp các công cụ, cung cấp tài nguyên, đường truyền mạng,... đầy đủ nhằm hỗ trợ GV vượt qua các khó khăn về kĩ thuật, cơ sở vật chất trong quá trình ứng dụng CNTT vào dạy học trực tuyến.

Xin xem thêm:

- Cấu trúc của hệ thống "Lớp Học Vật Lý"

- Chức năng "Lớp học vật lý"

Thi bai giang http://thuvienvatly.com/home/images/banners/thuvienvatly.jpg