Thứ sáu, 23 Tháng tư 2021, 09:34 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hướng dẫn sử dụng
:

Để có thể tham gia vào các lớp học bạn cần đăng nhập

Có 2 cách để đăng nhập:

** Cách 1

Đăng nhập nhanh ở trang yêu cầu đăng nhập. Với chức năng này, bạn được phép vào lớp học nhưng với những chức năng rất hạn chế.

** Cách 2

Nếu bạn đã có tài khoản chung trong hệ thống thuvienvatly.com thì dùng tài khoản này để đăng nhập.

Nếu bạn chưa có tài khoản trong hệ thống, bạn nên tạo một tài khoản mới theo các bước sau đây:

Bước 1. Click vào đây để đăng kí một tài khoản. Điền các thông tin của bạn. Bạn nên có một mail thực sự để nhận đầy đủ các quyền lợi như các thông báo, các nội dung mới được cập nhật.

Bước 2. Quay lại trang chính Lớp Học và đăng nhập. Bạn nên cung cấp thêm thông tin trong trang hồ sơ của bạn để mọi người biết them về bạn

Bước 3. Chọn lớp học bạn muốn tham gia vào.

Chúc bạn thành công