Thứ hai, 1 Tháng ba 2021, 01:45 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Đây là những gì còn lại sau một vụ nổ ở một thiên hà gần đó (còn gọi là sao băng).
:
Tán sắc bời lăng kính
:
Tán sắc bời lăng kính
:

Leaning_tower_of_Pisa

:
Tia lửa điện được tạo ra trong phòng thí nghiệm nhờ máy phát tĩnh điện Vandergrapt