Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 11:32 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
hạt mang điện trong điện từ trường
:
Hiện tượng cộng hưởng
:
Hiệu ứng Đốp-ple
:
A. Einstein
:
Hình ảnh giao thoa trên mặt nước