Thứ hai, 1 Tháng ba 2021, 02:56 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Tinh vân cánh bướm
:
Tinh vân con cua
:
Tinh vân hình cánh bướm
:
Tinh vân đại bàn: Eagle Nebula
:
Tờ tiền giấy in hình Cô-pec-nich một thời được lưu hành