Thứ hai, 1 Tháng ba 2021, 03:01 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:

Square_aperture_-_diffraction

:

Apparatus_-_Mechanical_Equivalent_of_Heat

:
Stephen Hawking
:
Đây là những gì còn lại sau một vụ nổ ở một thiên hà gần đó (còn gọi là sao băng).
:
Tán sắc bời lăng kính