Thứ hai, 1 Tháng ba 2021, 01:58 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:

Doppler_effect

:

Electric_field_pattern_-_parallel_plates

:
Chưa tải được
:
huy hieu giai nobel
:

James_Clerk_Maxwell