Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 10:57 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Tờ tiền giấy in hình Cô-pec-nich một thời được lưu hành
:
Chòm sao V838 Monocerotis
:
Tinh vân đại bàn: Eagle Nebula
:
Đây là những gì còn lại sau một vụ nổ ở một thiên hà gần đó (còn gọi là sao băng).
:
huy hieu giai nobel