Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 12:16 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Tiền giấy in hình Einstein (một thời được lưu hành)
:
Tinh vân cá đuối gai (Sting-ray)
:
Tinh vân cánh bướm
:
Tinh vân con cua
:
Tinh vân hình cánh bướm