Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 01:05 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Nh�t thực
:
Stephen Hawking
:
Tán sắc bời lăng kính
:
Tán sắc bời lăng kính
:
Tia lửa điện được tạo ra trong phòng thí nghiệm nhờ máy phát tĩnh điện Vandergrapt