HÌnh đại diện 56265 nguyen van quang
Trao đổi -> chuyen dong thang deu
Bởi 56265 nguyen van quang - Thứ tư, 30 Tháng chín 2009, 10:10 AM
 

hai bo song A va B cach nhau 100km mot chiec thuyen xang song voi van toc v1=40km/h .Do nuoc chay voi van toc v2=30km/h nen suong da lech den diem C so voi du dinh.Tinh khoang lech BC