HÌnh đại diện pham phuong
Trao đổi -> Về lớp học kĩ năng vẽ Powerpoint -phần 2
Bởi pham phuong - Thứ sáu, 8 Tháng tám 2008, 10:08 PM
 

Triệu Phú ơi . Khi vẽ chuyển động tròn đều , mình không thể tìm thấy Effect Optins .} -]

Giúp mình với .