HÌnh đại diện 359342 danh duy thach
Trao đổi -> giai gium em bai tap ve dinh luat om voi
Bởi 359342 danh duy thach - Thứ năm, 10 Tháng mười một 2016, 03:28 PM
 
cho mot mạch điện kính gồm có suất điện động E=12v
điện trở trong r=2,5 ôm. mạch ngoài gồm gồm điện trở R1= 0,5 ôm. mắc nối tiếp với mol6t5 d9i6n5 trở R. để cpo6ng suất tiêu thụ trên điện trở r đạt giá trị lớn nhất thì R phải có giá trị

HÌnh đại diện 359342 danh duy thach
Trao đổi -> giai gium em bai tap ve dinh luat om voi
Bởi 359342 danh duy thach - Thứ năm, 10 Tháng mười một 2016, 03:24 PM
 


HÌnh đại diện 359342 danh duy thach
Trao đổi -> giai gium em bai tap ve dinh luat om voi
Bởi 359342 danh duy thach - Thứ năm, 10 Tháng mười một 2016, 03:24 PM