HÌnh đại diện Nguyen Truong Sinh
Trao đổi -> giup minh voi
Bởi Nguyen Truong Sinh - Thứ hai, 4 Tháng năm 2009, 03:27 PM
 
Giai dum minh bai nay cai bac oi:
Độ dich chuỷen về phía đỏ của vạch quang phỏ lamda của một quaza la 0,16lamda. tính vạn tóc doi xa của quaze.