HÌnh đại diện 333763 Hằng
Trao đổi -> Vật Lý 9 phần điện học, giải giùm ^^!
Bởi 333763 Hằng - Thứ năm, 13 Tháng tám 2015, 03:06 PM
 
1. Có 1 số điện trở giống nhau, mỗi điện trở có Ri=12 ôm. Tính số điện trở tối thiểu và cách mắc để có Rtđ=7,5 ôm
2.Có 1 số điện trở giống nhau, mỗi điện trở có Ri=7 ôm. Tính số điện trở tối thiểu và cách mắc để có Rtđ=9 ôm