HÌnh đại diện 330251 Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Trao đổi -> Giúp em với!
Bởi 330251 Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thứ ba, 12 Tháng năm 2015, 07:58 PM
 
Máy thứ nhất sinh ra một công 223000J trong một phút, máy thứ hai sinh ra một công là 4500000J trong 30 phút. Máy nào có công suất lớn hơn.