HÌnh đại diện 316750 ha
Trao đổi -> sự rơi tự do
Bởi 316750 ha - Thứ hai, 29 Tháng chín 2014, 11:27 PM
 
giúp mình bài này với mn!

một thước có chiều dài 25cm treo vàoo ường bằng một sợi dây. tường có 1 lỗ sáng nhỏ S ngay phía dưới thước. hỏi cạnh dưới của thước a phải cách lỗ S một khoảng h bằng bao nhiêu để khi đốt dây treo cho thước rơi, nó sẽ che sáng lỗ khuất trong thời gian 0.1s Sửa/Xóa nội dung