HÌnh đại diện 289890 tung lam
Trao đổi -> vat ly 12 -> Trả lời: vat ly 12
Bởi 289890 tung lam - Chủ nhật, 5 Tháng một 2014, 12:02 PM
 
có thể giải rõ ra được không??

HÌnh đại diện 289890 tung lam
Trao đổi -> vat ly 12
Bởi 289890 tung lam - Thứ hai, 16 Tháng mười hai 2013, 07:20 PM
 
một vật dao động điều hòa với chu kỳ bằng 0,5s. Trong một dây đầu tiên, khoảng thời gian để li độ, vận tốc và gia tốc cùng dấu là:
A. 0,5s B.0s C.1s D.0,25
trả lời giúp em với!!!!!!(chi tiết)