HÌnh đại diện 285346 Trần Đỗ Minh Hoàng
Trao đổi -> ai giải giúp e bái này az -> Trả lời: ai giải giúp e bái này az
Bởi 285346 Trần Đỗ Minh Hoàng - Thứ năm, 19 Tháng chín 2013, 06:30 AM
 
w^2=k/m
A^2 = x^2 + (v/w)^2
bài này bạn ko chọn gốc thời gian tại đâu, nên ko biết pha ban đầu bao nhiêu