HÌnh đại diện Le Quang Vinh
Trao đổi -> Lý lớp 9.ai chỉ giúp em với -> Trả lời: Lý lớp 9.ai chỉ giúp em với
Bởi Le Quang Vinh - Thứ ba, 7 Tháng một 2014, 08:53 AM
 
Câu trả lời của bạn sai rồi !

HÌnh đại diện Le Quang Vinh
Trao đổi -> Lý lớp 9.ai chỉ giúp em với -> Trả lời: Lý lớp 9.ai chỉ giúp em với
Bởi Le Quang Vinh - Thứ bảy, 28 Tháng mười hai 2013, 08:16 PM
 
Vì điện trở Ampe kế rất nhỏ nên điểm M xem như nối trực tiếp với điểm C, nghĩa là R1 bị nối tắt (R1 vô dụng trong mạch). Tiếp theo, tại điểm C (con chạy biến trở) dòng điện chạy theo hai nhánh: CE và CF , nghĩa là biến trở đóng vai trò như hai điện trở gọi là RCE và RCF.


Sơ đồ mạch tương đương như sau:


[ RCE nối tiếp R2 ] // RCF


Ampe kế đo cường độ dòng điện qua toàn mạch, nghĩa là tổng hai dòng điện qua hai nhánh CE và CF.

Học tốt em nhé ! ^^

HÌnh đại diện Le Quang Vinh
Trao đổi -> động lực học chất điểm -> Trả lời: động lực học chất điểm
Bởi Le Quang Vinh - Thứ bảy, 19 Tháng mười 2013, 11:42 AM
 
Vòng nhẫn cân bằng khi và chỉ khi hợp lực tác dụng lên nó bằng 0.
Hợp lực chính là tổng vecto của các lực: Trọng lực P, lực căng trên dây OA (hướng từ O đến A)gọi là Ta và lực căng trên dây OB gọi là Tb.
Em nên vẽ giản đồ lực ra, 3 lực này hợp với nhau góc 120 độ

Chú ý rằng Ta nằm ngang, còn P thì thẳng đứng, suy ra hai ý sau:
Thành phần thẳng đứng của Ta cân bằng với P
Thành phần nằm ngang của Tb cân bằng với Ta

Ý thứ nhất viết thành công thức: Tb sin60 = P (góc 60 độ chính là góc giữa Tb với phương ngang)--> Tb = P/sin60 = 20N/(can 3/2) = 40/(can 3) N.

Ý thứ 2 chính là: Tb cos60 = Ta --> Ta = Tb/cos60 = (40/(can3))/(1/2)= 80/(can3) N.

Xong.

HÌnh đại diện Le Quang Vinh
Trao đổi -> bài tập giao thoa sóng -> Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Bởi Le Quang Vinh - Thứ bảy, 19 Tháng mười 2013, 11:31 AM
 
^^ Đọc đề không kĩ nên hiểu nhầm.

Vân đầu tiên cắt MN CÓ THỂ là vân đi qua M, hoặc là vân kế tiếp với vân gần M nhất. Có thể tìm vân vân này bằng giả định MA - MB = k . lambda, sau đó lấy con số nguyên kế tiếp với k.
Vân cuối cùng cắt MN chính là vân có ĐỈNH tại P, với P là giao điểm MN với AM; tính bằng cách giả định PA - PB = l . lambda; rồi lấy l là số nguyên.
Suy ra số vân cực đại cắt đoạn MN.

Bài giải cụ thể như sau:
MA - MB = 13 cm - 5 cm = 7 cm = 35/6 lambda = 5.8(33) lambda
--> vân cực đại "đầu tiên" cắt đoạn MN là vân thứ 6.
Gọi P là giao điểm MN và AB, dễ dàng tính được PA = 144/13 cm, PB = 25/13 cm)
PA - PB = 199/13 cm = 595/78 lambda = 7.6282 lambda
--> vân cực đại "cuối cùng" cắt đoạn MN là vân thứ 7
VẬY, SỐ VÂN CỰC ĐẠI CẮT ĐOẠN MN LÀ 2 (Vân thứ 6 và vân thứ 7)

Ghi chú:
cosA = (AM*AM + BM*BM - AB*AB)/(2AB*AM) = 12/13
--> PA = AM cosA = 12. 12/13 = 144/13.

HÌnh đại diện Le Quang Vinh
Trao đổi -> bài tập giao thoa sóng -> Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Bởi Le Quang Vinh - Thứ sáu, 11 Tháng mười 2013, 03:14 PM
 
Từ công thức xác định vị trí "vân" cực đại thứ k và thứ (k + 1), bạn có thể suy ra khoảng cách giữa hai "vân" (hypebol) cực đại liên tiếp là nửa bước sóng - có thể gọi đây là khoảng vân; đồng thời bạn cũng xác định được vị trí các nguồn có trùng với vân cực đại (hoặc cực tiểu) hay không. Từ đó suy ra giữa hai điểm AB có bao nhiêu khoảng vân.
Lưu ý: AB/(lambda/2) có thể ra số thập phân, bỏ qua phần thập phân và chỉ lấy phần nguyên (nếu cần thì sẽ giải thích sau).