HÌnh đại diện 282752 trần tuyết
Trao đổi -> ai giúp tớ đi
Bởi 282752 trần tuyết - Thứ bảy, 21 Tháng chín 2013, 07:50 PM
 
1 vật dao động điều hòa với biên độ A=4(cm).chu kì T=2(s),khi biết t=0 qua vị trí ban đầu theo chiều âm .phương trình dao động của vật là.
A. x=4cos(pi t + pi)(cm)

B. x=4cos(pi t + pi/2)(cm)

C. x=4cos(pi t - pi/2)(cm)

D. x=4cospi t (cm)

HÌnh đại diện 282752 trần tuyết
Trao đổi -> ai giải giúp e bái này az -> Trả lời: ai giải giúp e bái này az
Bởi 282752 trần tuyết - Thứ bảy, 21 Tháng chín 2013, 07:39 PM
 
tớ k pít thầy giáo chỉ cho bấy nhiêu thôi


HÌnh đại diện 282752 trần tuyết
Trao đổi -> ai giải giúp e bái này az
Bởi 282752 trần tuyết - Thứ tư, 18 Tháng chín 2013, 09:28 PM
 
một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m,vật nặng có khối lượng m=100g hệ dao động điều hòa .kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn x=+3cm .rời truyên cho nó vận tốc v=30pi cm/s hướng ra xa vị trí cân bằng .chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng ,chiều dương hướng xuống .viết phương trình dao động của vật