HÌnh đại diện 268006 royalboy501
Trao đổi -> vật lí 12 sóng dừng -> Trả lời: vật lí 12 sóng dừng
Bởi 268006 royalboy501 - Chủ nhật, 5 Tháng năm 2013, 09:36 PM
 
ko có công thức tính luôn đâu bạn à phải tính gián tiếp. Đầu tiên cần phải xác định ly độ của điểm cần tính so vs bụng hoặc nút rồi từ đó ms suy ra vận tốc tại điểm cần tính.

HÌnh đại diện 268006 royalboy501
Tin tức -> Thông báo: Đã có Đề Kiểm tra thử kiến thức cuối chương Định luật bảo toàn -> Trả lời: Thông báo: Đã có Đề Kiểm tra thử kiến thức cuối chương Định luật bảo toàn
Bởi 268006 royalboy501 - Chủ nhật, 5 Tháng năm 2013, 09:06 PM
 
đề thi thử đh năm 2012 bị lỗi hay sao vậy thầy em vào thi chỉ thấy hiện lên đúng 2 câu 1 và 7 là sao ???????