HÌnh đại diện 245419 Le Nam
Trao đổi -> ai zải zùm mình với
Bởi 245419 Le Nam - Thứ ba, 4 Tháng mười hai 2012, 09:55 PM
 
Một cái thùng m = 90kg chuyển động thẳng đều nhờ lực đẩy F1=300N, góc nghiêng đẩy bằng30 độ, và lực kéo F2=300N góc nghiêng kéo bằng 45 độ.Tính lực ma sát tác dụng lên thùng trong quá trình chuyển động

HÌnh đại diện 245419 Le Nam
Trao đổi -> chuyển động tròn đều -> Trả lời: chuyển động tròn đều,
Bởi 245419 Le Nam - Thứ hai, 3 Tháng mười hai 2012, 09:34 PM
 
sai rồi.bạn quên mất cki tiết kim giờ quay tki kim fút có đứng yên đâu.bài này tkuộc cđ tròn đều vì tkế cứ áp dụng công tkức vào mà làm(gần 16 p tkì fải)


HÌnh đại diện 245419 Le Nam
Trao đổi -> ai zải zùm mình với (khó)
Bởi 245419 Le Nam - Thứ hai, 3 Tháng mười hai 2012, 08:55 PM
 
Cho m1=2kg, m2=5kg đặt chồng lên nhau và đặt trên mặ bàn ngang,hệ số ma sát giữa m1 và m2 = 0.5.T/d lực F lên m1:
a)F=15N
hỏi m1 có cđ không?Nếu cđ thì a=?, coi m2 đứng yên trên bàn.Tìm các lực t/d lên m2.
b)F=5N, m2 và mặt bàn k
hông có ma sát,nêu hiện tượng