Trang: ()   1  2  3  ()
HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trao đổi -> ai zải zùm mình với (khó) -> Trả lời: ai zải zùm mình với (khó)
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Thứ ba, 4 Tháng mười hai 2012, 12:05 AM
 
a)
*)để vật chuyển động thì Fms ta có: P1=N1
mg=N => N=20
do đó Fms=u.N => Fms=0,5.20=10
nên Fms 10 vật chuyển động
*) adđl 2 new tơn:
F+P+N+Fms=ma
chiếu nên ox:
-Fms+F=ma => -10+15=2a => a=2,5
*) các lực tác dụng nên P2 N2 Fms
P2=N=m.g=5.10=50
Fms=10
b) khi tác dụng một lực F =5 mà m2 và mặt bàn ko có ma sát thì m2 và m1 cùng đồng thời chuyển động và khi đó m1 sẽ ko chuyển động trên bề mặt của m2 vì khi đó lực F=5

HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trao đổi -> giup minh voi -> Trả lời: giup minh voi
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Chủ nhật, 2 Tháng mười hai 2012, 11:27 PM
 
ta có như sau: L/K=L1/K1=L2/K2
K1=L1.K/L=0,06.150/0,18=50

K2=L2.K/L=0,12.150/0,18=100

HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trao đổi -> dinh luat niu ton -> Trả lời: dinh luat niu ton
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Chủ nhật, 2 Tháng mười hai 2012, 11:19 PM
 
(a) dùng công thức v2-vo2=2as và công thức v=vo+at
ta tính được a=3m/s2
(b) rồi ta adđl 2 new ton
Fk+Fc+P+N=ma
chiếu nên oy: Fk-Fc=ma => Fk=ma+Fc
=>Fk=0,5.3+o,5=2(N)
(c) khi ngừng tác dụng lực kéo thì Fk=o
adđl 2 new ton
Fk+Fc+P+N=ma
chiếu nên oy: Fk-Fc=ma
0-Fc=ma => -0,5=0,5.a =>a=-1m/s2
ta ad công thức : v=vo+at
0=14-t => t=14(s)
bài này cũng dễ đó bạn hãy cố gắng nên!!!!!!!!!!!!!!

HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trao đổi -> LUC HUONG TAM -> Trả lời: LUC HUONG TAM
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Chủ nhật, 2 Tháng mười hai 2012, 10:55 PM
 
v=36km/h=10m/s
Tại điểm cao nhất của cầu:
Áp dụng dịnh luật 2 new ton:
N+P=ma(a là a hướng tâm)
chiếu pt nên oy ta có:
N-P=ma => N=ma+P
mà aht=v2/r
nên N=m.v2/r + m.g
=> N=1200.100/50+1200.10=14400(N)

HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trao đổi -> giải giúp mình nha! -> Trả lời: giải giúp mình nha!
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Thứ bảy, 1 Tháng mười hai 2012, 10:06 PM
 
ta phân tích P thành 2 thành phần P1 và P2 trên mặt phẳng nghiêng ta có nhu sau:
adđl II newton:
P+N=ma(*)
chiếu pt (*) nên hệ oxy:
ox: N-P2=0
oy: P1=ma
mà P1=P.sin30*
nên P.sin30*=ma => mg.sin30=ma => 10.0,5=a =>a=5
sau đó ta có vận tốc đi hết 5 m rốc là:
v2 - v02 = 2as => v2 = 2as +v02 => v2 = 2.5.5+0 => v=7,07
Ta có vận tốc cuối của rốc chính là vận tốc đầu mặt phẳng nằm ngang nên: vo của mặt phăng nằm ngang bằng 7.07
lại adđl II newton:
P+N+Fms =ma (**)
chiếu pt (**) nên oxy :
ox: N-P=0 =>N=mg
oy: -Fms=ma=> -0,2.m.10=ma => a=-2
thời gian vật đi đến khi dừng lại là :
v=vo+at=> 0=7.07-2t=> t=3,535 (s)
bài này ko khó lém đâu bạn dễ đấy chứ
bạn cần chăm chi hơn tớ nói thật đấy (T_T)

Trang: ()   1  2  3  ()