Trang:  1  2  3  ()
HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trao đổi -> con.lắc.đơn
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Chủ nhật, 3 Tháng mười một 2013, 09:24 PM
 
Con lắc đơn gồm dây mảnh dài 10cm,quả cầu kim loại nhỏ khối lượng m = 10 g được tích điện q = 10-4C Con lắc được treo trong vùng điện trường đều image070.gif có phương nằm ngang, E = 4000V/m. Lấy g = 10m/s2.
a. Xác định vị trí cân bằng mới của con lắc.
b. Con lắc dao động với biên độ nhỏ, tính chu kỳ dao động của nó.

HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trao đổi -> giup
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Chủ nhật, 3 Tháng mười một 2013, 09:23 PM
 
Con lắc đơn gồm dây mảnh dài 10cm,quả cầu kim loại nhỏ khối lượng m = 10 g được tích điện q = 10-4C Con lắc được treo trong vùng điện trường đều image070.gif có phương nằm ngang, E = 4000V/m. Lấy g = 10m/s2.
a. Xác định vị trí cân bằng mới của con lắc.
b. Con lắc dao động với biên độ nhỏ, tính chu kỳ dao động của nó.

HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trao đổi -> help me! -> Trả lời: help me!
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Thứ sáu, 4 Tháng một 2013, 10:30 PM
 
hay

HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trao đổi -> vật lý 10 -> Trả lời: vật lý 10
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Thứ sáu, 4 Tháng một 2013, 10:28 PM
 
S=-V02/2a căn v

HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trao đổi -> làm giúp mình bài này với thật sự rất gấp plz -> Trả lời: làm giúp mình bài này với thật sự rất gấp plz
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Chủ nhật, 16 Tháng mười hai 2012, 10:59 PM
 
a) adđl2 new tơn
ta có: P=N
nên trọng lực của hai tấm tôn bằng 300N
do hai tấm tôn ở trên cùng nên nó chỉ chị 1 lực Fms
ta có: Fms=N.u => Fms=300.0.2=60N
Để kéo được hai tấm tôn đi ta cần có một lưc kéo
lớn hơn Fms: F>Fms => F>60N
b)
adđl2 new tơn
ta có: P=N
nên trọng lực của hai tấm tôn bằng 450N
do tấm thứ 3 ở giữ lên nó sẽ chịu hai lực Fms
của tấm trên và tấm dưới nên nó sẽ gấp đoi Fms ở phần a) Fms1=2Fms=120N
Để kéo được tấm tôn thứ 3 đi ta cần có một lưc kéo
lớn hơn Fms: F1>Fms1 => F1>120N

Trang:  1  2  3  ()