HÌnh đại diện 220823 Trương Kim Xuân
Trao đổi -> Mọi người giúp em giải câu này với!!!!!
Bởi 220823 Trương Kim Xuân - Chủ nhật, 1 Tháng bảy 2012, 05:48 PM
 
Ở trạng thái cơ bản electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo K có bán kính .Tính cường độ dòng điện do chuyển động đó gây ra:
A.0,05mA B.0,95mA C.1,05mA D.1,55mA


em có tìm hiểu thấy một số lời giải nhưng không hiểu lắm. Mong mọi người giúp em.