Trang: ()   1  2  3  4  5  6  7
Buon
Trao đổi -> giải giùm mình b.tập -> Trả lời: giải giùm mình b.tập
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ tư, 6 Tháng sáu 2012, 10:29 PM
 
Baj 1 mjnh ko co y kjen,nhung baj 2 ban xem laj co chep dung de ko ak? Phaj hoj van toc taj mat dat labao nhjeu thj moj dung chu

Buon
Trao đổi -> giải giùm mình b.tập -> Trả lời: giải giùm mình b.tập
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ tư, 6 Tháng sáu 2012, 10:23 PM
 
Baj so 3, la lam nhu the nay: vj trong bjnh kjn nen the tjch ko doj. Ap dung djnh luat saclo,ta co: p1/T1=p2/T2 (*).trong do T1=t1+273 T1=27+273=300 ¤k
theo(*) ta co:1/300=3/T2 =>T2=900¤k. Vi de hoj nhjet do la bao nhjeu?nen ta lay T2-273=900-273=627¤C

Buon
Trao đổi -> sach hay -> Trả lời: sach hay
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Chủ nhật, 27 Tháng năm 2012, 03:03 PM
 
Theo mjnh,muon hoc tot truoc tjen can phaj thuoc cong thuc da,nhung dau oc moj nguoj deu co gjoj han,ko the nho dc tat ca cac cong thuc de ma lam baj tap dc.nen vj vay ban co the mua cuon "so tay toan,ly,hoa cap3" tac gja: ts.nguyen cam,ths.nguyen thanh haj,ngo ngoc an. Do nha xuat ban daj hoc quoc gja ha noj sx. Cuon nay tong hop het tat ca cac cong thuc trong sgk,trong cap3,cuon nay thuan cung thuan loj cho vjec luyen thj tot nghjep nua,khoj mat cong tjm laj may cuon sach gjao khoa. Mjnh gop y vay thoj nhe,neu cam thay can thjet thj mua.gja la45k,day 430 trang. Con ve sach tham khao thj tu ban tjm chu,vj moj nguoj co mot cach nhjn khac,nen hay doj vs nguoj nay nhung do vs nguoj kja,neu ban yeu ve phan nao thj chon sach chuyen ve phan do ma mua.the nhe!


Buon
Trao đổi -> CacThj nghjem han che su ma sat
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ bảy, 26 Tháng năm 2012, 09:57 PM
 
Cho mjnh hoj mot tj. Taj sao trong cac thj nghjem de ma sat jt nhat,nguoj ta thuong cho vat chay tren dem khj? Ma ko cho vat chay tren dem tu? Ma neu chay tren dem tu,thj co ma sat do tu tjnh gay ra ko?

Trang: ()   1  2  3  4  5  6  7