Trang:  1  2  ()
HÌnh đại diện 202540 Dinh Trung Nguen
Trao đổi -> xin ý kiến về dự định mở chat nhóm môn vật lý. -> Trả lời: xin ý kiến về dự định mở chat nhóm môn vật lý.
Bởi 202540 Dinh Trung Nguen - Thứ hai, 25 Tháng sáu 2012, 01:39 PM
 
mình là Đinh Trung Nguyên
njck: emlaprokt_hl
emall: emlaprokt_hl@yahoo.com
sdt: 01697067750

HÌnh đại diện 202540 Dinh Trung Nguen
Trao đổi -> Help me!!! rất gấp ạ -> Trả lời: Help me!!! rất gấp ạ
Bởi 202540 Dinh Trung Nguen - Chủ nhật, 17 Tháng sáu 2012, 07:57 AM
 
bài 3:
a, dùng định luật bảo toàn cơ năng vs công thức Wt=mgl(1-cosa) là ra v2= 2gl(cosa-cosa0)
còn vận tốc cực đại nằm ở vj trí cân banwfng đc tính bằng công thức Vmax=căn(2gl(1-cosa)+v2( nếu có vận tốc ban đầu v0
b, chiếu trục thẳng đứng vs gja tốc hướng tâm, ta đc: T-Pcosa =mv2/l
trog đó v tjnh đc ở phần a => tim được T=mg(3cosa-2cosa0)
còn cạ lực căng cực đại chỉ cần tìm được điều kiện để nó là cực đạ là được mà
mấy bài kia để làm sau, ngj đã hjhj

HÌnh đại diện 202540 Dinh Trung Nguen
Trao đổi -> lam ho to cai hjx hjx -> Trả lời: lam ho to cai hjx hjx
Bởi 202540 Dinh Trung Nguen - Thứ năm, 26 Tháng tư 2012, 12:45 PM
 
Uhm de mjnh xem laj xem da du sao cung thank ban nhjeuMỉm cườiMỉm cườiMỉm cười

HÌnh đại diện 202540 Dinh Trung Nguen
Trao đổi -> baj nay cung hay ne lam gjup mjnh vs -> Trả lời: baj nay cung hay ne lam gjup mjnh vs
Bởi 202540 Dinh Trung Nguen - Chủ nhật, 22 Tháng tư 2012, 08:36 PM
 
Cam on ban rat nhieu nhung ma mjnh da tim ra ket qua roj. Ket qua la 2kg.m/s
Du sao cung cam on ban rat nhieu
nháynháynháy

HÌnh đại diện 202540 Dinh Trung Nguen
Trao đổi -> lam ho to cai hjx hjx -> Trả lời: lam ho to cai hjx hjx
Bởi 202540 Dinh Trung Nguen - Thứ ba, 17 Tháng tư 2012, 08:37 PM
 
ak ma wen k bjt mjnh da neu chu y hay chua nhung ma nghe co gjao mjnh bao trong va cham vecto van toc dap xuong va nay len doi xung qua mat phang va cham nen do cao cua h se lon hon r chu nhj? ban thu tjnh laj dj xem nke. to' cung mong ket qua cua ban dung lam hjhj
Du sao cung cam on ban nhieu lam
Đồng ýĐồng ýĐồng ýnháy
ACE[2]vl

Trang:  1  2  ()