Trang: ()   1  2
HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
Trao đổi -> Sóng cơ 12 -> Trả lời: Sóng cơ 12
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ bảy, 22 Tháng chín 2012, 09:34 AM
 

đầu O của 1 sợi dây tại M cách nguồn 1 đoạn là 12,5cm vs biên dộ là 6cm vs tần số 2Hz. sau 4s sóng truyền dc 4m.chọn gốc thời gian là lúc đầu O đi wa vĩ trí cân = theo chiều âm. viết phương trình sóng của đầu A & M.
Các bạn giúp mình nhé

giai

taco w=2pf=4p (rad/s)

buoc song l=50cm/s

phương trình sóng tai O: u=6cos(4pt+p/2)

phuong trinh song tai M:u=6cos(4pt+p/2-2pd/l)


Trang: ()   1  2