Trang:  1  2  ()
HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
Trao đổi -> tinh cuong do hieu dung
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ hai, 15 Tháng mười 2012, 08:21 AM
 

mọi nguoi lam ho toi nhe. tinh I hiệu dụng cua phuong trinh  :i=4.cos2 wt

ket qua: can 6


HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
Trao đổi -> tinh i hieu dung
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ bảy, 6 Tháng mười 2012, 08:56 AM
 

mọi nguoif lam ho toi nhe. tinh I hiệu dụng cua phuong trinh  :i=4.cos2 wt


HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
Trao đổi -> Các thầy cô giải giúp E bài này với ạ. -> Trả lời: Các thầy cô giải giúp E bài này với ạ.
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ bảy, 29 Tháng chín 2012, 09:02 AM
 

Một e chuyển động trong một điện trường đều dọc theo một đường sức điện từ A đến B. Vận tốc tại A bằng 3.106 m/s.
a. Biết UAB = 15V. Tính AAB và vB.
b. Tìm UAB để e không đến được B.
giai:

a, UAB >0 nen E huong tu A sang B.nen cong cua dien mang cong can

AUAB = -e.UAB

taco WB  =WA -e.UAB,         W W=1/2.mev2  => vB =...........

b, de e khong den duoc B thi AAB =e.UAB > WA=> UAB ..............


HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
Trao đổi -> tính i hiệu dung toi voi
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ bảy, 29 Tháng chín 2012, 08:48 AM
 
mọi người lam ho toi nhe. tinh I hiệu dụng cua phuong trinh  :i=4.cos2 wt

HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
Trao đổi -> tinh i hieu dung ho t voi
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ bảy, 22 Tháng chín 2012, 09:36 AM
 

mọi nguoif lam ho toi nhe. tinh I hiệu dụng cua phuong trinh  :i=4.cos2 wt


Trang:  1  2  ()