HÌnh đại diện 184989 yến nhi
Trao đổi -> nguyen nhan sinh ra tu truong o nam cham -> Trả lời: nguyen nhan sinh ra tu truong o nam cham
Bởi 184989 yến nhi - Thứ hai, 30 Tháng một 2012, 04:07 PM
 
một nam mới bao giờ cũng được tạo ra bàng cách cho nó tiếp xúc với tu truong nen bị nhiem tu .....