HÌnh đại diện 181326 Lê Phước Hà
Trao đổi -> giup mjh voi -> Trả lời: giup mjh voi
Bởi 181326 Lê Phước Hà - Thứ hai, 16 Tháng một 2012, 09:35 PM
 
?????????????

HÌnh đại diện 181326 Lê Phước Hà
Trao đổi -> giúp mình giải bài này với -> Trả lời: giúp mình giải bài này với
Bởi 181326 Lê Phước Hà - Thứ ba, 27 Tháng mười hai 2011, 08:16 PM
 

v = 7,9km/s = 7900 m/s

R = 6400+300 = 6700 km = 6700000 m

\omega = \frac{v}{R} = \frac{7900}{6700000} \approx 1,18 . 10-3 (s)

T = \frac{2\Pi }{\omega }= \frac{2.3,14}{1,18.0,001} \approx 5322 (s) = 1,472 heart

Tần số = \frac{1}{T}=\frac{\omega }{2\pi }= \frac{1,18.0,001}{2.3,14}= 1,88.10-4 (vòng/s)