Trang: ()   1  2
HÌnh đại diện Thien Ngoc
Trao đổi -> Làm thế nào các từ của glossary liên kết với nhau? -> Re: Trả lời: Làm thế nào các từ của glossary liên kết với nhau?
Bởi Thien Ngoc - Thứ hai, 6 Tháng mười 2008, 07:53 PM
 
Ví dụ trong câu này, tôi không rõ nghĩa của một từ nào đó thì có thể nhấp vào từ đó để liên kết tới định nghĩa mới mà không phải dò tìm vất vả.

HÌnh đại diện Thien Ngoc
Trao đổi -> Làm thế nào các từ của glossary liên kết với nhau?
Bởi Thien Ngoc - Thứ hai, 6 Tháng mười 2008, 09:10 AM
 
Mình đang gặp khó khăn khi soạn thảo các thuật ngữ vật lý mà không biết cách làm sao để liên kết từ thuật ngữ này sang thuật ngữ khác đã có. Help!

Trang: ()   1  2