HÌnh đại diện 24606 Tran Cuong
Trao đổi -> nang luong mach LC kho day -> Trả lời: nang luong mach LC kho day
Bởi 24606 Tran Cuong - Thứ ba, 28 Tháng sáu 2011, 11:37 PM
 
Xét lúc 1 tụ bị đánh thủng thì W tổng=3/4 W lúc đầu
Vậy nên I0 sau/Io trước = căn 3/2
Đáp án C
Để biết thêm gọi thầy Cường 0915555761