HÌnh đại diện Phạm Lan Chi
Trao đổi -> Thí nghiệm lần 1
Bởi Phạm Lan Chi - Thứ sáu, 14 Tháng mười một 2008, 09:27 PM
 
Thầy ui, theo thầy trong lần thí nghiệm này, tụi em thường mắc những lỗi gì???? Muốn làm sao để làm thí nghệm dc tốt?? Chết